Priorita dostatek pitné vody pro všechny. Jaká je současná situace ve Voticích?

Udržet si dostatek kvalitních zdrojů s pitnou by mělo být prioritou každého vedení města. Občané města Votice spotřebují každý den 600 kubíků pitné vody. Naší snahou bylo, udržet stávající vodní zdroje na takové úrovni, aby byl dostatek pitné vody jako v minulých letech, což se podařilo. Byla vypracována studie, která by měla vést město krok za krokem jak postupovat, abychom se nedostali do období, kdy budeme muset vodu do vodojemu dovážet.

Ovšem k tomuto kroku je třeba zájmu většiny zastupitelů. Doufám, že se toto povede v dalším volebním období. Dále bylo zahájeno jednání s představiteli spolku kolem výstavby D3, kde jsou zastoupeni lidé v podobě starostů, senátorů, úředníků, kteří mají co dočinění se stavbou již zmiňované silnice, kde by se podél této dálnice měl vést přivaděč vody ze Želivky. Město již jednou zaspalo s možností mít jistotu v podobě přivaděče, který vede kolem Vrchotových Janovic. Bylo by nerozumné tuto možnost nevyužít a nebýt při těchto jednáních. Dále se povedlo využít studny v lesích pod obcí Mysletice, která zásobuje vodojem nemalým podílem pitné vody. V současné době se řeší prokácení stromů nad zářezy, které zbytečně odebírají vodu z této stavby. Jinak jsou zářezy díky firmě Compag  Votice s.r.o. v dobré kondici.

Jak všichni víte, na začátku volebního období nastal problém v podobě zamořeného vrtu v lokalitě Líštěnec, který je zamořen z černé skládky na Polském vrchu. Tento vrt se řadil mezi jedny z nejvydatnější, co se týče dodávky vody pro naše město. Vrt byl okamžitě po zjištěném zamoření odstaven a do současné doby se nepoužívá. Naštěstí máme několik dalších variant jak zásobovat město pitnou vodou, tudíž občané města vůbec tento problém nepocítili. V současné době se pracuje na projektu k odstranění černé skládky. Harmonogram prací, který byl vypracován, počítá s úplným dokončením všech prací v roce 2021. Odhadovaná cena činí něco kolem 10 mil. korun. Pokud budeme mít štěstí, půjde využít Evropských dotací, které nám zaplatí cca 70% s celkové ceny.

Na závěr je třeba říci, že město Votice má naštěstí zatím dostatečné množství pitné vody pro naše občany.  Je ovšem třeba si stávajících zásob vážit a nadále hledat nové zdroje, které nás nenechají na holičkách v obdobích sucha, kterých je čím dál tím více. Dále by občané města měli ke spotřebě pitné vody přistupovat zodpovědně a nemělo by s touto tak důležitou surovinou pro život zbytečně plýtvat.

 

Martin Rataj

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na