Priority votického hnutí ANO pro komunální volby 2018

Co budeme prosazovat/ co nám ve městě chybí/ co je třeba změnit:

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ MĚSTSKÝCH PROSTOR
 Přeměníme opuštěný areál v Kaplířově ulici ve volnočasové centrum s krytým bazénem, městským sálem, prostory pro ZŠ a mimoškolní činnost dětí. Budeme efektivně využívat a propagovat klášter.
PITNÁ VODA PRO VŠECHNY
 Zajistíme nové zdroje pitné vody, vybudujeme další přívodní potrubí z vodojemu do města.
ČISTÉ MĚSTO
 Zasadíme se o pravidelný úklid veřejných prostranství a lepší údržbu zeleně. Zkapacitníme čistírnu odpadních vod a tím umožníme další rozvoj města.
VČASNÉ INFORMACE
 Poskytneme podrobnější a včasné informace z městského úřadu. Uděláme nové a přehlednější webové
stránky města.
PODPORA A ROZVOJ
 Budeme pokračovat v podpoře místních částí města, sportovních a zájmových spolků. Podpoříme rozvoj všech školských zařízení ve městě.
LEPŠÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
 Vyřešíme skládkování, postavíme třídící linku.

A HLAVNĚ MĚŘIT VŠEM STEJNĚ, KAMARÁD, NEKAMARÁD!

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na