Co s bývalým areálem COMPAGu v Kaplířově ulici? Máme řešení!

V minulém vydání Votických novin odpověděl místostarosta Martin Rataj (ANO 2011) na otázku redakční rady ohledně možného využití bývalého areálu COMPAGu. Hovořil o projektu, „který by měl zohlednit potřeby nejen občanů Votic, ale i osad a mikroregionu“. Co konkrétního si pod tím představit?

Bývalý areál COMPAGu v Kaplířově ulici je pronajatý, ale do budoucna je třeba přemýšlet, jak prostor v centru města efektivně využít.
V roce 2015 pracovali studenti Katedry stavitelství a architektury ČVUT pod vedením pedagožek Ivy Knappové a Ludmily Čajkové na studiích, které ukázaly potenciál tohoto místa. V roce 2016 vzniklo šestnáct vizí, které si zájemci mohli prohlédnout na výstavě v Multifunkčním centru (kině). Veřejnost tehdy nejvíce zaujal projekt Andrey Babákové, která navrhla wellness, fitness a kavárnu. Studenti si vyzkoušeli reálnou práci v terénu a „obhajobu“ svých projektů před veřejností, město získalo zdarma šestnáct studií. „Ne všechny by byly v našich podmínkách realizovatelné a ufinancovatelné, ale nastínily možnosti využití prostoru,“ říká Martin Franc, který s architekty dál zůstal v kontaktu. V loňském roce se zabýval myšlenkou na efektivnější využití prostoru spolu se Zdeňkem Křivským a architektem Nikolayem Brankovem ze společnosti Porsenna Stavební s.r.o., která se specializuje na pasivní stavby/architekturu.
Podoba nově navrhované výstavby se odvíjí od prostorových možností v Kaplířově ulici a také od poptávky občanů. Už studie budoucích architektů a následně reakce veřejnosti ukázaly, že městu chybí multifunkční společenské zařízení nejen pro obyvatele Votic, ale i spádové oblasti. Vzhledem k dlouhodobému „dluhu“ v podobě možnosti koupání, nízkému počtu restauračních zařízení ve městě, chybějícímu městskému sálu a blízkosti základní školy, navrhl architekt Nikolay Brankov ze společnosti PORSENNA Stavební s.r.o. dvoupodlažní koncepci budovy s mnohostranným využitím.

„Přízemí by bylo využito jako technické a technologické zázemí, a hlavně kryté parkoviště, které by mohli využívat nejen návštěvníci tohoto objektu, ale například pedagogové z nedaleké základní školy nebo návštěvníci centra města. Těmito garážemi by došlo k rozšíření kapacity parkovacích míst ve městě,“ říká Zdeněk Křivský ze společnosti PORSENNA Stavební s.r.o. „Ve Voticích chybí koupání. Plavecký bazén, situovaný v patře, by byl adekvátní reakcí na tuto poptávku. Své využití by jistě našel – dopoledne u školních dětí nebo například seniorů, odpoledne u veřejnosti. Rodiče by nemuseli děti dovážet na plavání do Benešova nebo Tábora, školám by odpadl náklad, vynaložený na cestu autobusem do těchto měst. Důležité je celoroční využití bazénu a multifunkčnost, doplňuje Martin Franc. „Navrhovaný objekt dále nabízí více možností využití – vzniknout by zde mohla například restaurace, společenský sál, prostory, které by mohla využívat škola, prostory pro mimoškolní aktivity dětí, ale třeba i wellness, posilovna nebo tělocvična. Část střechy lze využít například jako terasu, třeba s minigolfem,“ uvádí Zdeněk Křivský a dodává, že architekt zohlednil okolní zástavbu – jím navržený objekt vychází z měřítka okolních domů a přebírá jejich tvary.
Třeba vás možnosti, které bývalý areál COMPAGu nabízí, také zaujaly, ale co financování a provozní náklady?
„Architekt Brankov navrhl ve spolupráci se svými firemními kolegy specialisty řešení pasivní budovy s důrazem na minimální provozní náklady, za použití moderních technologií jako je solární ohřev vody apod. Důležitým aspektem je již vyřešené parkování přímo v areálu a možnost jednotlivé provozy od sebe oddělit a některé například pronajímat,“ vysvětluje Martin Franc. Jeho myšlenka dostala podobu studie, nabízející využití  stávajícího prostoru, který hyzdí centrum města. Zároveň zvyšuje kapacitu parkovacích ploch ve městě a řeší chybějící možnost celoročního koupání. A předpokládané náklady? „Zhruba o pětinu vyšší než v případě plánovaného biokoupaliště,“ dodává Franc.

Přeměna bývalého areálu COMPAGu v Kaplířově ulici v multifunkční centrum s krytým bazénem je jednou z priorit volebního programu votického hnutí ANO 2011

Vizualizace: zdroj: PORSENNA Stavební s.r.o.

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na