V minulém vydání Votických novin odpověděl místostarosta Martin Rataj (ANO 2011) na otázku redakční rady ohledně možného využití bývalého areálu COMPAGu. Hovořil o projektu, „který by měl zohlednit potřeby