Priority votického hnutí ANO: nezapomínáme na spolky, školská zařízení ani na místní části

Dalším z bodů volebního programu hnutí ANO ve Voticích je priorita: PODPORA A ROZVOJ: Budeme pokračovat v podpoře místních částí města, sportovních a zájmových spolků. Podpoříme rozvoj všech školských zařízení ve městě.
Zajímáme se o to, co konkrétního spolky, místní části nebo školská zařízení potřebují. 
Jak je tomu u Sboru dobrovolných hasičů Votice?

JSDH Votice v posledních letech supluje stanici Hasičského záchranného sboru ( HZS ) v našem ORP. S počtem výjezdů se téměř rovná některým detašovaným pracovištím HZS na území ČR. Počet výjezdů se za rok pohybuje kolem počtu 110. Vše zabezpečuje 24 členů výjezdové jednotky. Střídají se v intervalech po 24 hodinách po 4. členech 365  dní v roce. S tímto faktem je spjatá i odborná způsobilost členů výjezdové skupiny a také potřebné vybavení věcnými prostředky a technikou, kterým jednotka potřebuje disponovat. Město Votice ročně přispívá nemalou částkou na chod této jednotky. Částka se mění dle potřeb jednotky a pohybuje se kolem 1 milionu korun ročně. Rozpočet zahrnuje spotřebované energie v budově hasičské zbrojnice, spotřebované PHM při výjezdech a školeních, oblečení výjezdové jednotky, opravy techniky a atd. Městu určitě patří veliký dík, že touto nemalou částkou přispívá na chod této jednotky. Dojezd nejbližší stanice HZS se pohybuje kolem 15 minut, což je při naléhavých případech dlouhá doba. JSDH Votice vyjíždí do pěti minut od přijaté zprávy s operačního střediska, která přijde v elektronické podobě na hasičskou zbrojnici. Díky městu je schopná tato jednotka konkurovat HZS a tím pomáhat občanům v našem městě a širokém okolí.

Za čtyři roky se povedlo nakoupit výstražné zařízení, které zabezpečuje větší bezpečnost vyjíždějících zásahových vozidel k místu události na hodně frekventovanou ulici Husova, opravit asfaltové plochy před a za hasičkou zbrojnicí, za pomoci dotace nakoupit nová výjezdová vrata, nákup zánovního dopravního vozidla VW Transporter T5 , které nahradilo dosluhující staré vozidlo VW Transporter T4 a mnoho drobnějších potřebných věcí pro chod této jednotky.     

Velikým přáním všech členů JSDH je obměna velkokapacitní cisterny za cisternu, která má rok výroby 1986. V našem volebním období byla na nákup těchto cisteren vyhlášena dotace s EU. Ovšem v této dotaci je veliký háček a to mapa sucha. Na této mapě sucha naše ORP vychází jako oblast nepostižená touto přírodní katastrofou a tudíž nemáme nárok na nákup velkoobjemové cisterny za 15 % z celkové ceny, která činí cca 7 mil. korun. I přes snahu vedení města nebyla možnost změnit tuto podmínku, která by nám umožnila tuto cisternu za těchto podmínek zakoupit. I nadále budeme hledat možnost, jak peníze sehnat a tuto velmi potřebnou techniku zakoupit.

Martin Rataj, místostarosta města

Foto: Technika SDH Votice. Foto: Jana Špačková

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na