Priorita rozvoj: města, osad, spolků, ale třeba i Městské policie Votice

V tomto volebním období měl Městskou policii Votice v kompetenci místostarosta Martin Rataj. Podařilo se posílit personální stav městských strážníků a rozšířit městský kamerový systém.

Městská policie má v současné době k dispozici třicet čtyři kamer. Dvacet osm z nich bylo pořízeno z rozpočtu Města Votic, čtyři kamery z rozpočtu základní školy a dvě kamery z dotace na odpadové hospodářství.
„Kamery jsou osazovány systematickým způsobem tak, aby jejich propojování nestálo mnoho peněz a aby splňovaly potřeby Městské policie Votice. Veškerá data jsou stahována na zabezpečený server, kde je s nimi nakládáno dle zákona na ochranu osobních údajů,“ vysvětluje votický místostarosta Martin Rataj.
Městský kamerový systém má jak své příznivce, tak i odpůrce. „Jak jsme se přesvědčili v uplynulých letech, přítomnost kamer ve městě má své opodstatnění. Data z nich čerpá jak státní policie, tak kriminální policie. Díky kamerovým záznamům došlo mnohokrát k objasnění trestné, majetkové, nebo jiné protizákonné činnosti,“ uvádí Rataj.
Městskou policii v současné době využívají i obce v ORP Votice. „Dříve byla tato „služba“ poskytována okolním obcím bezplatně a byla hrazena z městského rozpočtu. Nově byl systém nastaven tak, že obce, které měly zájem o další spolupráci, na chod Městské policie Votice přispívají, a to poměrnou částkou, související s počtem jejich obyvatel. Na tento sytém přistoupila polovina ze 14 obcí ORP Votice. V současné době je tento systém ve zkušebním období. Od zástupců obcí, které městské strážníky využívají, mám zatím jen kladné ohlasy,“ říká Martin Rataj.
U Městské police Votice slouží tři strážníci. K zastižení jsou každý pracovní den na strážnici v přízemí staré radnice na Komenského náměstí ve Voticích dle otevírací doby Městského úřadu Votice, případně v regionu své působnosti na služebním telefonu. Plánovány jsou také nepravidelné směny, dle mimořádných situací, které přítomnost strážníků vyžadují.
„Současný počet tří strážníků je určitě nedostačující a bude na zvážení nového zastupitelstva, jak s tímto problémem naloží. Práce Městské police Votice je potřebná a má ve městě a přilehlých osadách své opodstatnění,“ dodává votický místostarosta Martin Rataj.

Foto: Facebook Městská police Votice

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na