Místostarosta Martin Rataj: Chceme včasné a podrobnější informace pro občany – i díky funkčnímu SMS Infokanálu Města

Jedním z priorit našeho volebního programu je zajištění včasných a podrobnějších informací pro všechny občany. Ať už za pomoci městských novin, nových moderních a hlavně přehledných internetových stránek, facebookové stránce s aktualitami z městského úřadu a také za pomoci vývěsních ploch a SMS Infokanálu Města. V tomto bodě bychom rádi navázali na to, co se během čtyř posledních let povedlo – a to vytvořit a rozběhnout funkční a rychlé informování občanů za pomoci krátkých textových zpráv.

„Naším cílem bylo informovat co nejrychleji občany Votic a přilehlých osad o důležitých událostech, které se dějí v místě jejich bydliště. Tento systém našemu městu chyběl. Samozřejmě se také řešila pořizovací cena systému, který naše požadavky splní . Nejvhodnějším adeptem se ukázal SMS systém, který přeposílá SMS zprávy do mobilních telefonů a zprávu v podobě hlasového oznámení na pevnou linku. Dále lze využít možnosti zasílání emailů. Díky těmto možnostem, který zvolený produkt umí, může dostat oznámení každý občan na území Votic, který se bezplatně přihlásí na stránkách Města Votice v zelené ikoně –SMS  Infokanál. Poté mu začnou chodit důležité zprávy na jeho zařízení,“ hovoří Martin Rataj o systému, který začal fungovat v roce 2015.

Nikdo z přihlášeným přitom nemusí mít strach, že bude zahlcen velikým počtem obdržených zpráv. Jsou odesílány zprávy pouze typu: odkalování vodovodního řádu, uzávěry vody z důvodu poruchy na vodovodním řádu, konání významných akcí na území města pořádaných městem Votice, nikoliv soukromími institucemi, důležité změny na úřadě atd.,“ říká Rataj a dodává, že tento systém nelze pochopitelně využívat pro reklamní účely.

Pokud si občané zadají do přihlášení své bydliště, budou jim chodit jen zprávy, které se týkají jejich bydliště, ulice.

V současné době je přihlášeno 405 odběratelů SMS zpráv a 125 odběratelů emailů. Počet odběratelů ovšem poklesl zhruba o 150 po nutném znovuzaregistrování kvůli ochraně osobních údajů GDPR. Pokud bude mít někdo problém s funkčností systému, pište na email : martin.rataj@votice.cz

 

A pořizovací cena celého systému?  Činila 1 200 Kč jednorázově a dále dle rozeslaných SMS zpráv. Ročně tedy do 50 000 Kč. Další možností bylo samozřejmě zřídit rozhlas. Kvůli pořizovací částce ve výši 10 milionů Kč bylo od této možnosti pochopitelně upuštěno. „Volba proto byla jasná. Telefon má dnes každý po ruce. Ať je to student, pracující či senior,“ dodává Martin Rataj.

A jak se do systému přihlásit? http://www.mesto-votice.cz/assets/File.ashx?id_org=18504&id_dokumenty=43169

 

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na