Zažíváme velmi teplé jaro, léto se čeká také teplejší

Letošní rok opět ukazuje, jaké rozmary může přinášet počasí v době měnícího se klimatu. Nejprve jsme zažili velmi teplý leden, následoval studený únor a březen, a pak podle Českého hydrometeorologického ústavu nastal nejteplejší duben za téměř 60 let. A nadprůměrně teplé počasí pokračovalo i v květnu. Podívejme se jaké bylo uplynulé klimatologické jaro na České Sibiři.

Klimatologické jaro skončilo s posledním květnovým dnem, to astronomické končí až 21. června v podvečer. Jaké letošní klimatologické jaro bylo z pohledu počasí? K porovnání použijeme data z meteorologické stanice Ješetice, umístěné na okraji obce.

Meteorologické jaro začíná každoročně dne 1. března a končí 31. května. Je to pevně stanovené období, zavedené pro potřeby zpracování klimatologických dat.

Průměrná teplota vzduchu je k dispozici od roku 2013, lze tak porovnat data za posledních 6 let. Průměrná teplota za toto období je 8,1°C, nejchladnější jaro bylo v roce 2013 s průměrem 6°C, nejteplejší v roce 2018, kdy průměr ze tří jarních měsíců činil 9,7°C. Letošní jaro bylo nejteplejší za posledních 6 let.

Na mnoha stanicích v republice spadlo v jarních měsících menší množství srážek než je obvyklé. Z tabulky vyplývá, že na jaře 2017 spadlo nejvíce srážek za výše uvedené období a to 200,8 mm, průměr za posledních 6 let je 144,7 mm. Nejsušší jaro bylo letos, kdy spadlo jen 85,2 mm.

Zajímavé údaje přináší statistika mrazových dnů, tedy dnů, kdy minimální teplota vzduchu klesne pod bod mrazu. Nejvíce takových dnů (35) bylo na jaře 2013. Nejméně mrazových dnů bylo v roce 2014 a to pouhých 21.

 

Letní dny, tedy dny s maximem nad 25°C se v klimatologickém jaru nevyskytují každý rok. Jaro 2013 se obešlo bez letního dne, naopak letos bylo zaznamenáno 12 letních dnů.

Současné teplé počasí vyvolává v řadě lidí jakousi obavu o průběh letošního českého léta. Dlouhodobé předpovědi zůstávají samozřejmě oříškem, přesto podle sezónních prognóz britské povětrnostní služby je pravděpodobnost nadnormálně teplého léta ve střední Evropě 60 až 80 %, naopak šance na chladné léto se jeví jako velmi malá (pod 20 %). Negativní zprávou je ale očekávané podprůměrné množství srážek. Zatím lze tedy konstatovat, že nadprůměrné teplé počasí bude pokračovat i začátkem meteorologického léta. A léto jako takové by s větší pravděpodobností mělo být teplejší než obvykle.

 

Ondřej Vacek, www.pocasijesetice.cz

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na