Sedlec-Prčice o vodovodní přivaděč podél dálnice stojí. A co Votice?

SEDLEC-PRČICE/VOTICE  Starostka Sedlce-Prčice Miroslava Jeřábková informovala zastupitele na zasedání 9. listopadu o plánu na vybudování vodovodního přivaděče podél plánované dálnice D3. Tento přivaděč by měl zajistit dostatek pitné vody ze Želivky pro obce, ležící v bezprostřední blízkosti nové rychlostní komunikace.

„Došlo by k propojení posázavského skupinového vodovodu a benešovského vodovodu a k položení přivaděče pitné vody v koridoru dálnice D3 až na hranici Jihočeského kraje. Na vodu ze Želivky je napojen Benešov a Týnec nad Sázavou – vytvořily sdružení a obce a města jsou tak majiteli vodovodu a jeho provozování si zajišťují za pomoci odborné firmy. Mají tak vliv na množství, kvalitu a cenu vody. Starosta Týnce nad Sázavou i Benešova doporučili obcím toto řešení provozování vodovodu. Stejně jako Sedlčany mají ze Želivky dostatek pitné vody,“ vysvětlila sedlecko-prčická starostka Miroslava Jeřábková.

Středočeský kraj preferuje variantu v rozsahu zásobování vody přivaděčem pro obce zhruba pět kilometrů od dálnice na každou stranu, náklady, související se stavbou jsou odhadnuty na 658 milionů korun, mělo jednat o investiční akci státu. Provozovatelem vodovodu by bylo nově vzniklé sdružení obcí. V rozpočtu akce se jednotlivé obecní vodovody, pouze těleso přivaděče. „V našem případě by si muselo město zajistit napojení na přivaděč v místě mimoúrovňové křižovatky na Loudilce,“ uvedla Jeřábková s tím, že nyní nutné, aby se zastupitelstva obcí a měst vyjádřila ke koncepčnímu řešení rozšíření středočeské vodní sítě za pomoci nového přivaděče podél dálnice D3. Sedlecko-prčičtí zastupitelé se k plánovanému vodovodnímu přivaděči podél dálnice vyjádřili souhlasně, dva zastupitelé se při hlasování zdrželi.

Sesdlecko-prčičtí zastupitelé si zřejmě dobře uvědomují, že s ohledem na klimatické změny se může stát, že současné vodní zdroje dvojměstí a jeho osad budou nedostatečné. Navíc nejsou nijak hluboké, jsou to většinou mělké studny a vrty, což nezajišťuje jejich vydatnost. A Votice? Zastupitelstvo zatím nemělo vyjádření k projektové dokumentaci dálnice D3, případně k záměru vodovodního přivaděče na programu.  Snad se tento bod do jednání brzy dostane. A stejně jako v případě Sedlce-Prčice zastupitelům podrobnosti k oběma projektům vysvětlí jak projektanti, tak případně další přizvaní odborníci.

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na