Úřad odpovídá na různé otázky

Právo na informace garantuje každému Listina základních práv a svobod v čl. 17.Toto právo je jednou z důležitých záruk zákonnosti ve veřejné správě, které slouží občanům ke kontrole její činnosti a umožňuje jim kvalifikovaně (protože informovaně) se podílet na správě věcí veřejných. Provedení Listinou garantovaného práva na informace zabezpečuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím („informační zákon“). Na základě tohoto zákona vznáší žadatelé o informace podněty také k obecním a městským úřadům, votický nevyjímaje.

O vyžádaných informacích informuje úřad na úřední desce, souhrnně je najdete na adrese http://www.mesto-votice.cz/vyzadane-informace/d-38193, 

ty nejnovější jsou řazeny (logicky) nejníže.  A občas je to zajímavé čtení. V posledních měsících se opakuje dotaz na seznam pečovatelů o koně v dočasné náhradní péči. Další dotaz zněl na povolení velkoplošné reklamy na soukromém pozemku v Olbramovicích. Jiného tazatele zajímalo, zda má město problém s kormorány, holuby, špačky či jinými škodlivými ptáky…

V roce 2015 Městský úřad Votice vyřídil osmnáct žádostí o informace, v roce 2016 dvacet. Jen za necelých prvních osm a půl měsíce letošního roku jich je na webových stránkách města vyvěšeno sedmadvacet.

 

Ilustrační foto: pixabay.com

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na