V Horní ulici obytná zóna zřízená nebude

V pondělí 7. srpna se městské zastupitelstvo sešlo v refektáři kláštera ve Voticích ke svému 22. zasedání. Účast občanů byla tentokrát poměrně hojná – své názory přišli vyjádřit hlavně obyvatelé rekonstruovaných ulic Horní a Tyršova a dále těch, kteří se přišli informovat o plánované revitalizaci parku na Masarykově náměstí. Účast zastupitelů zřejmě poznamenaly dovolené, v refektáři se jich sešlo 12.

Ve zprávě starosty o pokračujících pracích v Tyršově ulici kritizovali občané nízký počet parkovacích míst a nahrazení akátů jabloněmi. Starosta Jiří Slavík (TOP 09) se občanům omluvil za to, jakým tempem firma, která výběrové řízení na zhotovitele Tyršovy ulice vyhrála, pracuje a uvedl, že doufá, že asfalt bude v této ulici položen do konce srpna.

Diskutovalo se také v otázce podoby ulice Horní. Po schůzce vedení města s obyvateli ulice byly těmto zaslány dotazníky, v nichž jim byly předloženy tři možné varianty budoucí podoby ulice s podvariantami, týkajícími se případného zjednosměrnění provozu.

Výsledky ankety, jak byly prezentovány zastupitelům:

Otázka:
V rámci úpravy ulice Horní a části ulice Luční dáváte přednost:

  1. Minimálním úpravám spočívajícím v odstranění chodníků a položení asfaltového krytu v celé šíři bez provedení vodorovného dopravního značení a jakýchkoliv dalších opatření.
    – pro tuto variantu se rozhodly tři domácnosti
  2. Minimálním úpravám spočívajícím v odstranění chodníků a položení asfaltového krytu v celé šíři včetně provedení vodorovného dopravního značení a vybavení příslušenstvím (balisety).
    – pro tuto variantu s možnými podvariantami (komunikace obousměrná, komunikace jednosměrná směrem do centra nebo komunikace jednosměrná směrem z centra) byl odevzdán jeden dotazníkový lístek
  3. Stavebním úpravám pro obytnou zónu spočívajícím v rozdělení plochy na vozovku, vjezdy, parkovací stání a zeleň.
    – pro tuto variantu s možnými podvariantami (komunikace obousměrná, komunikace jednosměrná směrem do centra nebo komunikace jednosměrná směrem z centra) se rozhodlo osm domácnosti

        Dotazník dále umožňoval vyjádřit občanům vlastní názor, případně navrhnout řešení. Na šestnácti dotazníkových lístcích se objevil názor, že si občané přejí zachování původního stavu, a to včetně chodníků a případné zjednosměrnění ulice.

Mezi zastupiteli se strhla diskuse, týkající se nejen konečné podoby ulice, ale také relevantnosti ankety. Jana Špačková (ANO 2011) uvedla, že obytná zóna patří spíše do novostaveb, nikoli do meziválečné zástavby, kde někteří majitelé nemovitostí nemají možnost zřídit si na svém pozemku garáž nebo parkovací stání. K tomuto názoru se přiklonila i Ivana Dvorská (Volba pro město) a Jiří Stuchlík (KDU-ČSL). Sami obyvatelé Horní ulice argumentovali důvody, které je vedou k odmítání zřízení obytné zóny.

Po diskusi požádal starosta města Jiří Slavík (TOP 09) zastupitele o podání návrhů. Jana Špačková (ANO 2011) podala návrh vyslyšet přání obyvatel Horní ulice a respektovat výsledky ankety. Zastupitelé tento návrh jednohlasně odsouhlasili.

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na