Na park na Masarykově náměstí nechá město zpracovat další dendrologický posudek

Koncem června město zveřejnilo veřejnou zakázku na realizátora Projektu Rekonstrukce sídelní zeleně v centru města Votice – etapa I., který zahrnuje odborné aboristické ošetření – revitalizaci zeleně v intravilánu města včetně následné péče po dobu běhu záruky za jakost. Zahájení plnění je předpokládáno v září tohoto roku, termín ukončení prací je udán do 30. června příštího roku.

Obnova vybraných ploch zeleně se má týkat Masarykova náměstí, Tyršovy ulice a okolí kláštera. Emoce vzbudil hlavně projekt týkající se Masarykova náměstí, který počítá s pokácením zhruba pětadvaceti stromů. Ty by mělo podle slov místostarosty Jana Kučery (ODS) nahradit patnáct stromů nových. Mezi občany se objevovaly názory zpochybňující dendrologický posudek, který určil, které stromy je nutno pro jejich špatný zdravotní stav vykácet, které ošetřit prořezávkou a které zásah nepotřebují.

V závěru zasedání se zastupitelé k otázce parku na Masarykově náměstí vrátili. Na základě připomínek občanů bylo navrženo, aby město nechalo zpracovat další nezávislý dendrologický posudek.  Tento návrh zastupitelé jednohlasně odsouhlasili.

Projekt Rekonstrukce sídelní zeleně v centru města Votice – etapa I. si můžete prohlédnout zde: https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=projekt-rekonstrukce-sidelni-zelene-v-centru-mesta-votice-etapa-i-1

 

Foto: Park na Masarykově náměstí bývá svědkem pietních aktů. Je v podstatě jediným veřejným parkem ve Voticích.

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na