Třetí etapu skládky by měl opět stavět COMPAG Votice

Jeden z projednávaných bodů posledního zasedání městského zastupitelstva 29. května se týkal také společnosti COMPAG Votice s. r. o., konkrétně výstavby třetí etapy skládky.

K řešení situace byla svolána pracovní schůzka zastupitelů, na které byli přítomní informováni o možnostech, jak postupovat. „Zastupitelé byli informováni o jednání s druhým společníkem firmy. Vize byla taková, že zástupci města šli na jednání s návrhem, že třetí etapu bude stavět město. Po dlouhém jednání, kdy byly projednány všechny klady a zápory, došlo ke kompromisu, že by 3. etapu opět měl stavět Compag Votice, s. r. o. ,“ uvedl starosta Jiří Slavík (TOP 09) a zdůraznil, že tomu ale bude za jiných  podmínek, než v předchozím období. Zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo schválí nejprve zastupitelé a až poté druhý společník. Do této dokumentace by měly být zapracovány připomínky města. COMPAG Votice s.r.o. a město navrhlo firmy, které budou osloveny. Podmínkou k jejich oslovení je,  že v posledních pěti letech stavěly obdobnou stavbu, dále měly v posledních třech letech obrat 60 mil. a jsou pojištěné na způsobenou škodu do výše 20 mil. Kč. Starosta uvedl výhody pro to, když skládku bude stavět COMPAG Votice: „Nemusí se soutěžit podle zákona o veřejných zakázkách a mohou být osloveny firmy, u kterých je předpoklad, že zakázku zvládnout. Také je možné soutěžit dvoukolově. Na zasedání zastupitelstva přítomný ředitel a jednatel společnosti COMPAG Votice uvedl, že rozpočet na výstavbu třetí etapy skládky není letos ještě aktualizován, neměl by se však výrazně lišit od toho, zpracovaného loni.  Podle rozpočtu z loňského roku jde o částku ve výši 17,2 mil. Kč. Starosta uvedl, že předpokládá vysoutěžení pod 15 mil. Kč. Předloženou Zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídek na akci „ Skládka TKO Votice – 3. etapa skládky, boxy 3.1 a 3.2 a návrh smlouvy o dílo s vítězným uchazečem zastupitelé schválili a pověřili  starostu města jejím projednáním s druhým společníkem společnosti COMPAG Votice, s.r.o.

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na